Pályázatok

Kedvezményezett neve: Happymed Egészségügyi és Informatikai Szolgáltató Zrt.

Projekt címe: Kiterjedt számosságú és analitikai mélységű objektumfelismerésen alapuló, a használandó funkcionalitás vonatkozásában a felhasználó által paraméterezhető intelligens videó- és adatelemző rendszer létrehozása

Támogatás összege: 140.617.060 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2021.12.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.11.30.

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00313

Projekt megvalósítási helye: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52-54.

Projekt tartalmának bemutatása:

 A különböző intézményekben jelenleg is használatban lévő kamerarendszerek az MI által nyújtott lehetőségekhez képest csak korlátozott funkcionalitással üzemelnek. Projektünk alapvető célja egy tetszőlegesen nagyszámú kamerán alapuló megfigyelőrendszer által szolgáltatott adatösszességet integráltan, MI segítségével feldolgozó szerveroldali, moduláris felépítésű és funkcionalitású szoftver fejlesztése. Szervesen kapcsolódó további cél a projekt keretén belül a létrejövő szoftver megcélzott piacának sajátosságait és szigorú üzem- és adatkezelési biztonsági előírásait figyelembe vevő tesztelési és validálási feladatok elvégzése.

Az induló, kutatási fázisban felmértük a különböző MI alapú objektumfelismerési megoldások alkalmazási lehetőségeit, korlátait. Mérlegre tettük egy saját MI algoritmus fejlesztésének lehetőségét a piacon szabadon elérhető MI algoritmusok jelenlegi tudásával szemben. Feltérképeztük az MI algoritmus teljes kiegészítő virtuális és földi infrastruktúrájának kialakítási igényeit. Többféle “deszka-modellt” készítettünk és teszteltünk mind on-premise, mind Cloud service környezetben. A fejlesztés végső architektúrájának kialakításakor e kutatómunka eredményeire támaszkodtunk, és egy Cloud platformot definiáltunk, ami képes teljes mértékben futni mind a felhőben, mind szükség esetén helyi, internetfüggetlen környezetben is.

Mesterséges intelligencián alapuló videoanalitikai rendszerünk fejlesztésének célja egy olyan komplex rendszer kialakítása, amely objektumfelismerő, -követő és -kereső funkciói révén megvalósítja az alábbi biztonsági funkciókat:

1. OBJEKTUMFELISMERÉS és ehhez kötődő események definiálása, figyelése

2. OBJEKTUMOK MOZGÁSÁHOZ kötődő események definiálása, figyelése

3. RIASZTÁSOK generálása események alapján

4. TÖRTÉNETI SZŰRŐFUNKCIÓK: az események alapján aktuális és múltbéli adatok megjelenítése

5. MÚLTBÉLI ESEMÉNYNEK KERESÉSE: a rögzített adatok alapján keresési paraméterek megadásával

6. ELŐREJELZÉSEK kiszámítása, megjelenítése a rögzített adatok felhasználásával 

 

Munkánk befejező eleme a validált és tesztelt szoftver hatékony és piacképes forgalmazását, értékesítését biztosító termék előállítása, ezen belül a bevezetését és üzemeltetését biztosító kiegészítő felügyeleti informatikai megoldások, rendszer- és folyamattervek, specifikációk kidolgozása.

 A létrejövő termék funkcionalitása lehetővé teszi a gyártói és kereskedelmi szektorban történő felhasználást (például raktárkészletek felügyeletét, gyártósorok működésének képanalitikai alapú minőségbiztosítási megoldását), elsődleges piacunknak a biztonságtechnológiai, személy- és utasvédelmi területeket, a közlekedésfelügyeletet jelöljük meg, ahol az előzetes piackutatási tevékenységünk kimagasló innovációs igényt és rendkívül fizetőképes keresletet tudott meghatározni. A tömegközlekedési és más nagy forgalmú létesítmények felügyeleti és védelmi rendszereinek fejlesztésére, szakmai és költséghatékonyságuk nagyarányú javítására irányul termékfejlesztésünk primer fókusza.