Dr. Weszelits Viola

radiológus szakorvos

A Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinikáján kezdett dolgozni 1983-ban.

„A 3-dimenziós CT-angiografia szerepe a cadaver májátültetésben: a pre-és posztoperaív vizsgálatok jelentősége.” címmel készítette PhD dolgozatát.

Az elmúlt években számos hazai és külföldi kongresszuson tartott előadásokat. A radiológia tipikus konziliárius jellegű szakterület, ami elsősorban diagnosztikával foglalkozik, bár számos esetben terápiás lehetőséget is jelent. Minél többet tud egy betegről (kórtörténet, klinikai státusz, laborleletek), annál pontosabb diagnózist tud felállítani esetében. Fontosnak tartja a klinikusokkal való közös munkát, gondolkodást. Hisz a szakmája jelentőségében, és szerencsésnek tartja magát, amiért valóban szereti a munkáját. 

Szakmai orientációja: a radiológián belül elsősorban ultrahang és CT diagnosztikával, valamint mammografiával foglalkozik. Rendszeresen végez ultrahang és CT-vezérelt interventiós beavatkozásokat (biopszia, drainage, transrenalis drain behelyezés, jelölés), de pancreas szigetsejt átültetést is alkalmazott már. 

Nyelvtudása: angol, német